Especial Families

 

playa. Mar. Foto familiar
Sesiones Especial familias

 

Amb el dia internacional de les famílies arriba este Especial Famílies a Pepa López Fotografia.

Cada família és única i especial i cada una es mereix un gran record, per als que estan ara i per als que vindran.

Ara és el moment d’immortaliltzar eixa vesprada, eixes rialles, eixos jocs, o simplement, eixes xarrades comptant-vos les vostres coses.

Són moments en què no vos en adoneu però apareixen molts gestos plens d’emocions, i ací estaré jo per a capturar-los i que vosaltres podeu tornar a ells sempre, només amb una mirada a una foto.

 

Perquè ací està la màgia de les fotografies impreses, tocar eixe tros de paper i tornar al moment en què es va fer. M’encantaria poder comptar la vostra història, m’encantaria poder formar part d’eixa història.

 

Parlem per telèfon al 63440378 o per correu electrònic en pepalopezfotografia\@gmail.com i et conte tots els detalls.

 

______________________________________________________________________________

Con el día internacional de las familias llega este Especial Familias a Pepa López Fotografía.

Cada familia es única y especial y cada una se merece un gran recuerdo, para los que están ahora y para los que vendrán.
Ahora es el momento de inmortalizar esa tarde, esas risas, esos juegos, o simplemente, esas charlas contándoos vuestras cosas.

Son momentos en los que no os dais cuenta pero aparecen muchos gestos llenos de emociones, y ahí estaré yo para capturarlos y que vosotros podáis volver a ellos siempre, sólo con una mirada a una foto.
Porque ahí está la magia de las fotografías impresas, tocar ese trozo de papel y regresar al momento en que se hizo.
Me encantaría poder contar vuestra historia, me encantaría poder formar parte de esa historia.

Hablamos por teléfono al 63440378 o por correo electrónico en pepalopezfotografia@gmail.com y te cuento todos los detalles.