Pepa López Fotografía

https://www.facebook.com/Pepalopezfotografia/

Enguany haveu decidit menjar-vos una mona de Pascua? O no vos ha apetit? A casa o al carrer, hi ha que seguir amb les tradicions i disfrutar allà on estem.